Waarom “Digital Twin” Technologie?

Een “Digital Twin” draagt bij aan de innovatie slag die de industrie moet doormaken. Een “Digital Twin” is de basis om projecten efficienter en met hoge kwaliteit uit te voeren en Een “Digital Twin” helpt om de operatie van een installatie te optimaliseren.

Een “Digital Twin” is een digitale weergave van de werkelijke installatie zoals deze gebouwd is en in stand wordt gehouden. Dit betekent dat alle informatie, zoals 3D Modellen, tekeningen en documenten, databases, gegevens uit andere data bronnen en “Live” data uit de installatie bij elkaar worden gebracht en gepresenteerd om te kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Een “Digital Twin”draagt bij aan:

  1. Verbeteren van de HSE performance binnen : veiligheid en gezondheid binnen een project of organisatie
  2. voldoen aan wet- en regelgeving en zo de “license to operate” behouden
  3. Reduceren van kosten voor onderhoud en de uitvoering van projecten
  4. verhogen van de betrouwbaarheid en “Uptime” van een installatie

Wij kunnen snel de eerste stappen met u zetten door een 3D model van uw installatie te realieseren.