Duurzaamheid

In onze projecten volgen wij de sustainable development goals (SDG’s) van de verenigde naties zodat wij inzicht kunnen geven in toekomst bestendigde en duurzame oplossingen.

Dit doen wij om een betere en duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen.

Wij trainen onze medewerkers om binnen hun eigen invloedsfeer op onze projecten een bijdrage te leveren aan deze doelen.

Wij zien dan ook duurzaamheid als waarde creatie oor onze bedrijfsvoering, projecten en klanten