Energie

Het opwekken, optimaliseren, uitbreiden en in standhouden van onze energievoorziening is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. De balans tussen vraag en aanbod van duurzame energie is momenteel dan ook uit balans

De onvoorspelbaarheid van duurzame energie is niet de enige uitdaging waar we mee te maken krijgen. Het klimaatakkoord moet ook leiden tot drastische reductie van de CO2-uitstoot. In veel sectoren, zoals de bebouwde omgeving, industrie en de mobiliteitssector, daarom zal er worden overgestapt van fossiele brandstoffen op elektriciteit. In de bebouwde omgeving en industrie worden machines en processen geëlektrificeerd om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook komen er meer elektrische voertuigen op de weg. Elektrificatie heeft, naast warmtenetten, een belangrijke rol in de energievoorziening van de toekomst.

Sinko Consultants richt zich op de internationale markt voor deze projecten welke bijdragen aan een duurzame energieopwekking. Projecten zijn o.a. waste to energy, Geothermie, wind en zonne-energie.