Uitdagingen

Onze wereld verandert in een hoog tempo en onze energy behoefte moet veranderen en bedrijfsmodellen moeten worden aangepast. Bij Sinko Consultants kijken wij hierna met een open mind set en richten ons dan ook op de volgende uitdagingen.

Duurzaamheid

Als bedrijf willen voorlopen is de enige manier om te investeren in duurzaamheid, daarom staat bij ons dan duurzaamheid centraal in onze projecten en bedrijfsvoering.

Digitale transformatie industrie

Wij begeleiden onze klanten met softwareoplossingen voor het digitaliseren van hun assets. Daarvoor hebben wij samenwerkingen met strategische partners.

Voor de uitvoering hiervan hebben wij een uniek programma ontwikkeld waar wij door middel van ons corporate sociaal responsibility model deze projecten kunnen uitvoeren.

Nieuwe technieken

Om de energietransitie mogelijk te maken raken de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling.

Sinko Consultants werkt samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen die nieuwe technologie ontwikkelen voor energieopwekking, opslag en distributie